ธุรกิจ

เด็กจบใหม่ต้องอ่าน! ข้อห้ามที่ควรระวังในการทำเรซูเม่

119views

ในการที่เราจะสมัครงานให้ได้งานในฝัน สิ่งสำคัญก็คือการ ‘ทำเรซูเม่’ ให้โดนใจ HR เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์ และก้าวเข้าไปสู่ด่านต่อ ๆ ไป ซึ่งหากน้อง ๆ จบใหม่คนไหนที่กำลังกังวลในเรื่องนี้ เรามี ‘ข้อควรระวัง’ ในการเขียนเรซูเม่มาฝากกัน!

เรซูเม่สำคัญอย่างไร ทำไมต้องใส่ใจกับสิ่งนี้

  • เป็นด่านแรกในการคัดกรองผู้สมัครงาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว HR มักใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการอ่านเรซูเม่ ดังนั้นเรซูเม่จึงต้องกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และแสดงถึงทักษะความสามารถที่โดดเด่นของเรา
  • เป็นโอกาสในการสร้างความประทับใจต่อนายจ้าง โดยการทำเรซูเม่ที่ดี เป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่า เราเป็นคนมีความใส่ใจรายละเอียด มีความรับผิดชอบ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน
  • เป็นเครื่องมือในการต่อรองเงินเดือน เพราะเรซูเม่ที่แสดงถึงทักษะและความสามารถของเราอย่างโดดเด่น จะช่วยให้เราสามารถต่อรองเงินเดือนได้มากขึ้น

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการทำเรซูเม่

  • เนื้อหา: เรซูเม่ควรมีเนื้อหาที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น แสดงถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัครงานว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ โดยควรเรียงลำดับเนื้อหาตามลำดับความสำคัญ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะและความสามารถ เป็นต้น
  • การออกแบบ: เรซูเม่ควรมีรูปแบบที่เรียบร้อย สะอาดตา และใช้ภาษาที่สุภาพ เหมาะสมกับบริบทของการสมัครงาน

ข้อควรระวังในการทำเรซูเม่

ในการเขียนเรซูเม่ มีข้อควรระวังหรือข้อห้ามที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่ไม่น้อย เพื่อให้เรซูเม่ของเราโดดเด่นและมีโอกาสได้รับการพิจารณามากขึ้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

  • เขียนหรือสะกดคำผิด: สิ่งแรกที่ HR จะพิจารณาคือความถูกต้องของภาษา ดังนั้นจึงควรตรวจทานเรซูเม่อย่างรอบคอบก่อนส่งให้บริษัท หากพบคำผิดควรแก้ไขให้ถูกต้องทันที
  • ขาดความเฉพาะเจาะจง: การทำเรซูเม่ควรเน้นย้ำถึงทักษะและความสามารถของผู้สมัครงานว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ไม่ควรเขียนเรซูเม่แบบเหมารวมหรือใช้คำทั่วไปมากเกินไป
  • เขียนครั้งเดียวแต่ส่งไปทุกที่: เรซูเม่ควรปรับให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร ดังนั้นหากเป็นไปได้ ไม่ควรใช้เรซูเม่ฉบับเดียวกันส่งไปสมัครงานทุกตำแหน่ง
  • เขียนยาวหรือสั้นเกินไป: เรซูเม่ควรมีความยาวที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินไปจนขาดข้อมูลสำคัญ หรือยาวเกินไปจนอ่านยาก โดยความยาวที่แนะนำจะอยู่ที่ 1 หน้ากระดาษ

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังอื่น ๆ ในการทำเรซูเม่ เช่น ไม่ควรใส่คำพูดที่ไม่เหมาะสม หรือศัพท์แบบสมัยนิยม เพราะจะแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ รวมถึง ไม่ควรใส่รูปภาพที่ไม่เหมาะสม แต่งกายไม่สุภาพ และใส่ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่จำเป็น อย่างข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว ที่สำคัญก็คือ ไม่ควรใส่ข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลเกินจริง เพราะจะทำให้มีโอกาสถูกปฏิเสธงานได้ทันที