ไลฟ์สไตล์

ทำไมวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไป

948views

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดาวเคราะห์ วิธีที่คนส่วนใหญ่มองชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมักจะเป็นไปได้ดีและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่จำเป็น หากพวกเขามีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันสิ่งนี้มักจะเป็นเหตุเป็นผลหรือพบว่ามีเหตุผลที่ดีที่ทำให้ความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากตัวมนุษย์เอง

ในขณะที่บางคนอาจกังวลเกี่ยวกับความรุนแรงและจำนวนของแผ่นดินไหวที่ล่าช้า แต่โดยปกติแล้วสิ่งนี้เป็นความกังวลชั่วคราวที่จะจางหายไปทันทีที่ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติ มักไม่มีการมองการณ์ไกลเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม้ว่าหลายคนจะยังไม่รู้ แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกลายเป็นภัยคุกคามสำหรับประชากรส่วนใหญ่ในไม่ช้า ภายในสามปีข้างหน้ามนุษยชาติส่วนใหญ่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ไว้

การคาดการณ์นี้อาจยังไม่ตรงกับความเป็นจริงมากนักอย่างไรก็ตามจะมีเวลาอีกไม่นานซึ่งคนส่วนใหญ่จะเริ่มเข้าใจเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

แม้ว่าทั้งหมดนี้อาจดูเหมือนสถานการณ์โลกาวินาศ แต่การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านี้เป็นผลมาจากการขาดความพยายามและความเร่งด่วนของมนุษยชาติในการลดรอยเท้าทางนิเวศวิทยา

เราทุกคนมีอำนาจในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลในอนาคต

ชีวิตเป็นกระบวนการที่เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถก้าวไปในหลายทิศทาง วิถีชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยรวมในระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดยมนุษยชาติเอง

จะเป็นอย่างไรหากจีนไม่พัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนในปัจจุบันหากโลกตะวันตกไม่ได้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ แต่เลือกทางเดินอื่น จีนกำลังเดินตามแนวทางเดียวกันกับที่ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่เริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนโดยลัทธิบริโภคนิยมกลายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่

ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตสินค้าและลัทธิวัตถุนิยมในประเทศส่วนใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่และการทำงานของระบบนิเวศ

อะไรคือผลที่ตามมาของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมลพิษทั้งต่อมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม? จากนั้นจะไม่มีโอกาสสร้างโครงสร้างสิ่งแวดล้อมที่หายไปอีกต่อไป และสิ่งนี้จะมีผลต่อไปในทุกเรื่อง

ในขณะที่คนส่วนใหญ่คาดหวังว่าชีวิตในปัจจุบันจะดำเนินต่อไปอย่างที่เป็นอยู่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังไม่เพียงพอ แต่ก็มีเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนื่องจากในที่สุดธรรมชาติก็จะดำเนินไปตามวิถีทางของมันเอง

แนวทางปฏิบัติที่มนุษยชาติกำลังดำเนินการจะไม่สามารถรักษาโอกาสในการอยู่รอดในอนาคตได้อย่างเพียงพอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศจะเพิ่มขึ้น มนุษยชาติยังไม่ตระหนักว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของการอยู่รอดในอนาคต

การไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่จำเป็นเพื่อลดมลพิษของโลกจะมีผลในอนาคตอันใกล้โดยประชากรส่วนใหญ่จะไม่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอีกต่อไป