ดูแลสุขภาพ

ทำไมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจึงเพิ่มสูงขึ้น?

1.4kviews

ในสถานการณ์ปัจจุบันคนทั่วไปต้องเผชิญกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ในบางกรณีเราอาจรู้สึกว่าค่ายาที่เพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าทั้งอัตราเงินเฟ้อและการขึ้นเงินเดือน ประเทศส่วนใหญ่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลอย่างมาก

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น

ปัจจัยหลักบางประการที่อาจมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีดังต่อไปนี้:

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต: วิถีชีวิตที่เร่งรีบเป็นผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุของความเจ็บป่วยของผู้คน การขาดการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่ดีและการไม่ออกกำลังกายทำให้อุบัติการณ์ของโรคต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นโรคเบาหวานมะเร็งลำไส้และโรคหัวใจ การรักษาโรคดังกล่าวทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง 80% ของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งหมด

2. อุบัติการณ์ของปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น: การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทำให้เกิดความเครียดอย่างรุนแรงต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ภาวะของโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจจึงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดในการประกันภัย: การทุจริตต่อการประกันภัยที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สงบทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง อาจไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจากการเรียกร้องจำนวนมาก แต่ความจริงที่ว่าผู้ป่วยที่ได้รับการชดเชยจากการทุจริตต่อหน้าที่ทำให้เกิดภาระเพิ่มเติมในแผนสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนและใช้ยาเหล่านี้

4. การดูแลที่จำเป็นสำหรับประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น: การรักษาสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้อายุขัยเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากความเจ็บป่วยส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังอายุ 50 ปีผลกระทบทางการเงินจำนวนมากเกิดขึ้นกับประชากรสูงอายุโดยประมาณ 75% ของค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ใช้ไปตลอดชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้นหลังจากอายุ 50 ปี

5. ขาดการรับรู้ของผู้บริโภค: ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทำการเปรียบเทียบทางเลือกในการรักษา การเปรียบเทียบตัวเลือกการรักษาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพลงได้มากเนื่องจากสามารถกำหนดตัวเลือกการรักษาที่ดีที่สุดได้ในราคาที่ถูกกว่า ผู้บริโภคต้องตระหนักถึงประโยชน์ของการเปรียบเทียบการรักษา

6. รูปแบบยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์: การใช้การตลาดเชิงรุกและแคมเปญโฆษณาราคาแพงทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากร้องขอยาชื่อแบรนด์ที่มีราคาแพงในขณะที่ส่วนใหญ่แล้วยาสามัญที่มีราคาถูกกว่าจะให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

7. การพัฒนาเทคโนโลยี: ความก้าวหน้าล่าสุดทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้น แพทย์และผู้ป่วยต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดที่มีอยู่ซึ่งในบางกรณีอาจนำหน้าการใช้เทคโนโลยีที่มีราคาถูกกว่ามาใช้

8. ความพยายามของโรงพยาบาลในการเพิ่มผลกำไร: การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายในการจัดหาเทคโนโลยีและบริการล่าสุดทำให้โรงพยาบาลมีความกดดันในการบริหารผลกำไร การแข่งขันระหว่างโรงพยาบาลในการให้บริการที่ดีขึ้นทำให้ต้นทุนการรักษาสูงขึ้น