เทคโนโลยี

การใช้งานและข้อดีของการใช้งานแขนหุ่นยนต์แบบทำงานร่วมกัน

869views

Cobots เป็นหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่คุ้มค่า ยืดหยุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้คนในสภาพแวดล้อมการผลิต พวกเขากำลังทำให้ระบบอัตโนมัติง่ายขึ้นกว่าที่เคยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง Cobot คืออนาคตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องจักรที่ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับโลกรอบตัว มันสามารถดำเนินการชุดของการกระทำที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติหรือกึ่งอิสระ

ข้อดีของหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานเรียกว่าโคบอท ซึ่งกำลังกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิต มีการใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น การประกอบ การขนถ่าย การบรรจุ การคัดแยก การจ่าย การขัดและการขัดเงา เครื่องจักรที่เป็นอิสระและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่แบ่งปันพื้นที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างแท้จริง

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์และหุ่นยนต์ เมื่อทำงานกับหุ่นยนต์ โดยปกติผู้ปฏิบัติงานจะโหลดชิ้นส่วนไปยังอุปกรณ์ติดตั้ง สายพานลำเลียง หรือแท่นหมุน ผู้ปฏิบัติงานออกจากพื้นที่ทำงาน และหุ่นยนต์จะทำงานของมัน ด้วยหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้ ชิ้นส่วนโดยตรงกับหุ่นยนต์และไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน – ลดเวลา ค่าใช้จ่าย และพื้นที่บนพื้น

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลกระทบต่องาน พวกมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแทนที่มนุษย์ แต่เพื่อทำงานที่ถือว่าเป็นอันตรายหรือเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำ พวกมันสามารถทำงานที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความคล่องแคล่วอย่างมาก และทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บจากความเครียดซ้ำๆ พวกเขาสามารถทำหน้าที่ยกของหนักหรือจัดการกับสารพิษที่เป็นอันตรายหรือส่วนประกอบที่ร้อนจัด พวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับมนุษย์จึงรวมเข้ากับกระบวนการผลิตและปรับปรุง

เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันจะเพิ่มผลผลิต & ลดต้นทุนแรงงาน หุ่นยนต์ร่วมมือสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ที่แชร์พื้นที่ทำงานเดียวกัน ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมและบูรณาการ ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี คุณจะได้รับเงินคืนที่ลงทุนในหุ่นยนต์ บุคคล เดินขึ้นไปหาหุ่นยนต์ สัมผัสแขนหุ่นยนต์ และแขนเดินตามเส้นบนหน้าจอ สิ่งที่เคยเป็นอันตรายต่อมนุษย์ กลับกลายเป็นว่าปลอดภัยและเข้าถึงได้

โคบอทที่ทำงานร่วมกันเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมสำหรับโรงงานผลิต พวกเขาสามารถตั้งโปรแกรมใหม่และย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้อย่างง่ายดาย หากงานที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนแปลงในตอนแรก ซึ่งทำให้ไม่เพียงแต่แม่นยำ ปลอดภัยและราคาถูก แต่ยังมีความยืดหยุ่นอีกด้วย

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องมีเซลล์ทำงานที่แยกจากกัน โดยจะตรวจสอบกระแสไฟบนมอเตอร์ของพวกเขา หรือมีเซ็นเซอร์ฝังตัวที่สามารถบอกได้ว่าหุ่นยนต์ได้สัมผัสกับวัตถุอื่นที่ไม่คาดคิด (เช่น บุคคล) และหุ่นยนต์ หยุด มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมนี้ช่วยให้หุ่นยนต์และผู้คนทำงานร่วมกันได้

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานสามารถทำให้คนงานคนเดียวมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถแทนที่งานซ้ำ ๆ ของคนงานในพื้นที่ขนาดเล็กที่โครงสร้างพื้นฐานพิเศษของหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมไม่พอดี หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานมีต้นทุนการดำเนินงานที่ถูกกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเนื่องจากความต้องการ สำหรับการถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยราคาแพง

หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานมีราคาถูกกว่าหุ่นยนต์หกแกน โดยมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ใครบางคนสามารถตั้งโปรแกรมเครื่องจักรใหม่ได้โดยการเคลื่อนย้ายร่างกายไปยังจุดงาน ดังนั้นหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานจึงสามารถย้ายไปยังงานใหม่และทำงานใหม่ได้ Cobot ทำงานด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับมนุษย์และพวกมันมีระยะการทำงานที่สั้นเหมือนมนุษย์ พวกมันต้องการเอกสารจำนวนมากรวมถึงการรับรองด้านความปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสำหรับการโต้ตอบของมนุษย์

โคบอทสามารถเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนเข้าและออกได้โดยไม่กระทบต่อรอบเวลาของกระบวนการ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนและเพิ่มความแม่นยำให้กับการประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก) ที่ไม่ต้องการความเร็วที่เห็นได้ชัด โคบอทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและ สามารถช่วยคนงานในกระบวนการประกอบที่ซับซ้อน

การใช้งานทั่วไปอาจเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่ทำการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในขณะที่มนุษย์ทำการตรวจสอบที่ซับซ้อนหรือการจัดการที่ยากลำบาก หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานช่วยประหยัดเวลาของผู้ปฏิบัติงานด้วยการทำงานในส่วนที่ง่าย ทำให้คนงานสามารถใช้ทักษะของตนได้ในอัตราร้อยละที่สูงขึ้น เวลาแทนที่จะขยับชิ้นส่วนไปมา

หุ่นยนต์ตรวจจับการทำงานร่วมกันไม่เพียงแต่ทำงานควบคู่ไปกับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานที่ซับซ้อนและเป็นอันตรายซึ่งหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมหรือมนุษย์ไม่สามารถทำได้ แอปพลิเคชันเช่นการคงการเคลื่อนไหวของเครื่องมือผ่าตัดหรือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์จากการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกัน

การย้ายโคบอทไปยังกระบวนการใหม่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถทำงานแบบแมนนวลใดๆ ได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงงานที่มีจำนวนน้อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โคบอทสามารถใช้โปรแกรมซ้ำสำหรับงานที่เกิดซ้ำได้ ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาตรฐานที่ออกแบบมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกโดยการเพิ่มความเร็วและคุณภาพ จุดขายที่ไม่เหมือนใครของโคบอทไม่ใช่ความเร็ว